Friday, February 4, 2011

AKTIVITI DALAM KELAS...............

Saya dan ahli kumpulan saya telah menjalankan satu aktiviti di dalam kelas di mana kami telah mengukur panjang dan lebar kelas B0.5 Kampus raja Melewar.Keputusan aktiviti tersebut adalah seperti berikut :

Panjang kelas tersebut mengikut ukuran kami ialah 5.9m.Menggunakan nilai ini kami telah mendapatkan nilai bagi satu hasta, depa, kaki dan langkah.Keputusannya adalah seperti berikut :


1 hasta x 5.9 m
                    15 hasta

= 0.39 meter
 
 

1 depa x 5.9 m
                 4 depa

=1.48 meter
 
 

1 kaki  x  5.9 m
                 32 kaki

= 0.18 meter
 
 

1 langkah  x  5.9 m
                        7 langkah

= 0.84 meter

No comments:

Post a Comment